1. Generelt 

1.1 ”WE TRAIN AT HOME”, ”WE TRAIN AT HOME-tjenesten”, “vores tjeneste” eller “tjenesten” betyder i disse brugerbetingelser den tjeneste som WE TRAIN AT HOME ApS (CVR-nr.: 37 35 39 81) stiller til rådighed på webadressen ”www.wetrainathome.com”, og som giver betalende medlemmer mulighed for at streame forskellige træningsøvelsersamt bruge tjenestens funktioner, webstedet og brugergrænseflader, herunder alt indhold og software som er forbundet med tjenesten.

1.2 Disse betingelser (herefter ”Brugerbetingelserne”) gælder for brugen af tjenesten.

1.3 WE TRAIN AT HOME ApS forbeholder sig retten til at ændre Brugerbetingelserne for WE TRAIN AT HOME. Besked om ændringer gives dog altid medlemmer af tjenesten mindst 30 dage før ændringen træder i kraft.

 

2. Tilmelding og medlemskab 

2.1 Tilmelding til WE TRAIN AT HOME kræver, at du har forbindelse til internettet, at du har en enhed der er kompatibel med tjenesten samt, at du tilmelder dig den af WE TRAIN AT HOME ApS anvendte betalingstjeneste.

2.2 Du skal være 18 år, eller være myndig i den provins eller det område eller land, hvor du bor, for at kunne blive medlem af WE TRAIN AT HOME. Mindreårige må kun bruge tjenesten under opsyn af en voksen.

2.3 Betaling for medlemskab hos WE TRAIN AT HOME kan kun ske med Visa, MasterCard eller American Express på den af WE TRAIN AT HOME ApS anvendte betalingstjeneste.

2.4 Dit medlemskab til WE TRAIN AT HOME fortsætter fra måned til måned, indtil tjenesten opsiges. 

2.5 Prisen for medlemskab til WE TRAIN AT HOME udgør månedligt kr. 129,00. WE TRAIN AT HOME ApS kan ændre størrelsen af den fastsatte månedlige pris for brug af tjenesten. Besked om ændringer gives dog altid mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. 

2.6 Dit medlemskab kan indledes med en gratis prøveperiode. En gratis prøveperiode til WE TRAIN AT HOME varer 14 dage, medmindre andet oplyses ved tilmeldingen. 

2.7 Formålet med prøveperioden er at lade nye medlemmer afprøve tjenesten. Under tilmeldingen vil du få oplyst, om du opfylder betingelserne for en gratis prøveperiode. 

2.8 Såfremt du ikke afmelder dit medlemskab til WE TRAIN AT HOME inden den månedlige fornyelsesdato, giver du samtykke til at WE TRAIN AT HOME ApS trækker betaling for den følgende måneds medlemskab til tjenesten, gennem det ved tilmeldingen oplyste betalingsmiddel. Det gælder ligeledes ved udgangen af en eventuel gratis prøveperiode, medmindre du afmelder medlemskabet inden udgangen af den gratis prøveperiode. Det gælder ligeledes ved udgangen af en eventuel gratis periode eller en periode med nedsat pris opnået ved brug af rabatkode, medmindre du afmelder medlemskabet inden udgangen af den gældende periode. 

 

3. Fortrydelsesret

3.1 Ved tilmelding til WE TRAIN AT HOME løber din fortrydelsesret på 14 dage, fra den dag du indgår aftalen om medlemsskabet.

3.2 For denne tjeneste gælder dog, som for enhver anden tjenesteydelse, at du ikke kan fortryde købet af tjenesteydelsen, når denne allerede er leveret. Din fortrydelsesret ophører herefter ved første login på tjenesten. 

 

4. Afmelding af medlemsskab

4.1 Du kan til enhver tid afmelde dit medlemskab hos WE TRAIN AT HOME. Du vil fortsat have adgang til tjenesten frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. WE TRAIN AT HOME ApS yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsmåneder. Ved afmelding af dit medlemskab, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode. 

4.2 Afmelding kan ske ved at sende en mail til info@wetrainathome.com jf. brugerbetingelsernes pkt. 4.3. eller gennem din brugerkonto jf. brugerbetingelsernes pkt. 4.4.

4.3 Ved afmelding per mail bedes du oplyse dit fulde navn.

4.4 Digital afmelding af dit medlemskab sker efter følgende fremgangsmåde:

Log ind på tjenesten (www.wetrainathome.com) med dine brugeroplysninger.
Klik på profil-ikonet nede i den røde menu.
Klik herefter på “Afmeld dit abonnement her” nederst i boksen “Abonnement”.
Vælg din årsag til afmelding af medlemskabet og klik på “Afmeld dit abonnement”
Du vil afslutningsvist modtage en bekræftelse per mail om afmeldingen af dit medlemsskab.

4.5 Spørgsmål vedrørende afmelding og afmeldingsprocedure kan altid ske til info@wetrainathome.com. 

 

5. Rettigheder tilhørende WE TRAIN AT HOME Aps

5.1 Rettighederne til artikler, fotografier, videoer, grafik og andet indhold på WE TRAIN AT HOME tilhører WE TRAIN AT HOME ApS.

5.2 Indholdet på WE TRAIN AT HOME stilles til rådighed for tjenestens betalende medlemmer, og må kun benyttes til privat brug dvs. fremvisning i private hjem uden vederlag.

5.3 Det er tilladt for tjenestens betalende medlemmer at tage digitale kopier til egen brug eller til brug for husstanden, dvs. eksempelvis til brug for en ægtefælle og/eller børn jf. ophavsretslovens § 12.

5.4 Det er ligeledes tilladt at tage kopier på papir (udprint) fra WE TRAIN AT HOME til privat brug jf. ophavsretslovens § 12. Denne adgang gælder dog alene private personer. En virksomhed må således ikke printe artikler eller kopiere materiale fra tjenesten til virksomhedens medarbejdere.

5.5 Det er aldrig tilladt, uden skriftligt samtykke fra WE TRAIN AT HOME ApS, at kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet fra WE TRAIN AT HOME, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

5.6 Alle varemærker og logoer, der vises på hjemmesiden tilhører eller administreres af WE TRAIN AT HOME ApS.

5.7 Ved tilmelding til tjenesten accepterer du at bruge WE TRAIN AT HOME, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri.

5.8 Overtrædelse af ovennævnte kan medføre strafansvar og erstatningspligt i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.

 

6. Ansvar for brug af tjenesten 

6.1 Instruktion, råd og vejledning på WE TRAIN AT HOME er af generel informativ art og kan ikke erstatte direkte kontakt med en uddannet fagperson som for eksempel en træner, læge, fysioterapeut eller lignende. De råd, opskrifter og vejledninger du finder på tjenesten, er af generel karakter og tager derfor ikke højde for individuelle helbredsmæssige forhold.

6.2 WE TRAIN AT HOME ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller helbredsproblemer, som måtte opstå i forbindelse med udførelse af eksempelvis motionsprogrammer, slankekure, kostomlægninger eller lignende gennemført på basis af informationer, som er tilvejebragt på tjenesten.

6.3 WE TRAIN AT HOME ApS anbefaler generelt, at du lytter til din krop og dens begrænsninger og ikke gør noget, som føles forkert eller giver dig skarp smerte. Nærer du den mindste tvivl om, hvorvidt eksempelvis en slankekur eller et motionsprogram kan have negative helbredsmæssige konsekvenser for dig, så konsulter din praktiserende læge, inden du går i gang. 

 

7. Eksterne links

7.1 Tjenesten kan indeholde links til eksterne sider, som ikke drives af WE TRAIN AT HOME ApS. WE TRAIN AT HOME ApS påtager sig ikke noget ansvar for så vidt angår indholdet på disse eksterne sider.  

 

8. Behandling af personoplysninger

8.1 Ved køb af medlemskab til WE TRAIN AT HOME, registreres visse personoplysninger i vores medlemssystem eksempelvis fulde navn, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Disse oplysninger gemmes med henblik på oprettelse af en betalingsaftale samt entydig identifikation af vores medlemmer. 

8.2 På WE TRAIN AT HOME anvendes ligeledes cookies til at lave statistik over antallet af besøgene, samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser for vores medlemmer. Dette gøres for at kunne give vores medlemmer en optimal brugervenlighed og for løbende at kunne forbedre tjenesten. Ved at bruge tjenesten, accepterer du anvendelsen af cookies til det anførte formål.

8.3 WE TRAIN AT HOME ApS lagrer dine personlige oplysninger, så længe de er nødvendige for, at vi kan varetage ovennævnte formål, eller så længe loven kræver det. Herefter slettes dine personlige oplysninger.

8.4 Du kan til hver en tid få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.5 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som du tidligere har oplyst os.

8.6 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev og mails.

8.7 Behandlingen af dine personoplysninger hos WE TRAIN AT HOME ApS sker altid i overensstemmelse med princippet om god databehandlingsskik jf. Persondataloven (GDPR). 

8.8 WE TRAIN AT HOME ApS er dataansvarlig. 

 

9. Klageadgang

9.1 Hvis du vil klage over dit køb af medlemskab, skal du rette henvendelse til info@wetrainathome.com.

 

10. Gældende ret

10.1 Brugerbetingelserne reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende dansk ret. 

10.2 Enhver tvist i relation til brugen af WE TRAIN AT HOME afgøres ved de danske domstole.